To af WELDTECH ApS medarbejdere befinder sig i øjeblikket i Nigeria. I en opgave for Haldor Topsøe besøger de Escravos GTL, som er et raffinaderi, der omdanner naturgas til dieselolie (Gas to liquid).

WELDTECH ApS’ opgave er at modificere brændere og udskifte ilt- og gas dyser. Det er en opgave, der udføres i High Nikkel.

”Der er sindssygt høje krav til udførelsen” udtaler Michael Bartram, som også fortæller, at WELDTECH ApS laver fuld dokumentation for arbejdet selv.

Raffinaderiet ligger i udkanten af regnskoven ved floden Escravos River, som løber ud i Guinea-bugten. ”Vi skal bo i en stor container – så det bliver ikke en dans på roser” fortæller overmontør Mogens Sørensen. ”Det bliver arbejde, spise, sove”. Om arbejdet kommer til at tage 3 eller 5 uger vides ikke præcist, men her kommer WELDTECH ApS’ fleksibilitet ind i billedet. ”Vi bliver til opgaven er løst” siger Michael Bartram.