WELDTECH Aps equals superior quality and high reliability

Capacity

Vi svejser både TIG og MIG/MAG. Vi kan håndtere svejsning fra 3-1000 mm. Vi har både rundsvejsebord og langsømssvejseautomat på vores værksted.

Certification

Vi er ISO-certificerede. Vi laver selv og ejer egne svejseprocedurer (PQR, WPS og WPQ).

High quality

Vi har høje faglige standarder for vores svejsearbejde og kvalitetskontrol, og vi har styr på dokumentationen

Reliability

Vi svarer hurtigt på henvendelser, og overholder vores aftaler og deadlines

Flexibility

Vi er fleksible og tilpasser vores arbejdsprocesser kundens behov. Vi påtager os også rejsearbejde.

Efficiency

Vi har værktøjet med i bilerne, så vi kan løse opgaverne effektivt på stedet.

Welding processes

Hele vores portefølje af WPQR og PQR er kvalificeret i eget værksted, hvor vi råder over de nødvendige faciliteter og kvalificeret personale. Overvågning og prøvning af procedurerne udføres af FORCE Certification og FORCE Technology, som vi har et tæt samarbejde med.

Til dagligt udfører FORCE Certification ligeledes certificeringer af vores svejsere, og FORCE Technology udfører den daglige NDT på de opgaver, hvor det er krævet. Såfremt f.eks. bygherre ønsker andre leverandører af NDT, efterkommer vi også det.

A good and safe work environment

Hos WELDTECH Aps sætter vi medarbejdernes sikkerhed højt. Et godt arbejdsmiljø er afgørende for, at alle kan præstere deres bedste. Det betyder også, at vi stiller høje krav til vores medarbejdere om, at de bidrager til at skabe en sikker og ulykkesfri arbejdsplads.

Vi arbejder derudover sammen med vores kunder om at minimere de risici, der er til stede under en given opgave. Det sker i form af sikkerhedsmøder og sikkerhedsplaner, og i nogle tilfælde ekstra uddannelse og træning. Ved at dele viden og være på forkant med sikkerhedsforanstaltninger, arbejder vi målrettet på at undgå ulykker.

I forbindelse med rejse- og montagearbejde kommer vi ud til mange forskellige arbejdspladser, hvor der er nye hensyn og risici at forholde sig til. Skønt det giver en vis erfaring, tager vi aldrig let på sikkerheden. Det gælder også på vores eget værksted, hvor både rutinemæssige opgaver og specialopgaver håndteres med største respekt for et sikkert arbejdsmiljø.